تبلیغات
گوگل دات كام - ترفند كامپیوتر
پنجشنبه 1 بهمن 1388

ترفند كامپیوتر

   نوشته شده توسط: سید وحید حسینی    

اینم ترفند كامپیوتر

ترفند شماره 2

بالا بردن سرعت

را انتخاب نمایید Properties كلیك راست كنید وگزینه  My Computerروی

را كلیك كنید File Systemرفته و Performance بر روی زبانه

را  Desk Top Computer گزینه Settings درقسمت

تغییر دهید  Network Server به

بالا بردن سرعت باز شدن پنجره ها

 را اجرا كنید و به مسیرزیر بروید  Registry Editor

HKEY_CURRENT_URER\Control Panel\Desk Top.

اضافه كنبد ((String Value))REG_SZ  را از نوع MenuShow Delayپارامتر

ارزش آن را برابر 0  قرار دهید

--------------------------------------------------------------------------------

Web View Background تغییر

را اجرا كنید و به مسیر زیر بروید  Registry Editor

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\microsoft\windows\Current Version

اضافه كنید ((String Value))REG_SZ را از نوع WebView پارامتر

تنظیم كنید  Gif ارزش آن را برابر  تصویری

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 4

Recycle Bin تغییر نام

 را اجرا كنید Registry Editor.

تایپ كنید Recycle Bin عبارت  Findرا زده ودر قسمت  F3كلید

آن را به  عبارت مورد نظر تغییر دهید Recycle bin بعد از پیدا شدن

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 5

بهینه سازی سرعت مودم

 خود را پیدا كنید Port Modemبروید [Port]را پیدا كرده و به قسمت  win.ini فایل

و آن را به صورت زیر تغییر بدهید

COM3:=921600,n,8,1,p

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 6

 Auto Run  ایجاد فایل

بسازید ودر ریشه درایو مورد نظر خود قرار دهید Autorun.inf یك فایل متنی بانام

 را بنویسید[Autorun]در اولین خط فایل همیشه عبارت

Icon=مسیر آیكون مورد نظر را در این قسمت می توانید بنویسید  

Open=مسیر فایل اجرایی مورد نظر را هنگام دوبار كلیك كردن بر روی  درایو

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 7

  مخفی كردن Device Manager :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

و یك مقدار DWORD به نام NoDevMgrPage بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 8

  كاغذ دیواری ثابت(Wallpaper):

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

و یك مقدار DWORD به نام NoChangingWallpaper بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 9 

  بدون كلیك راست بر روی دسك تاپ:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار DWORD به نام  NoViewContextMenu بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 10 

  بدون كلیك راست بر روی نوار وظیفه:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار DWORD به نام NoSetTaskbar بسازید و به آن مقدار یك بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 11 

 ویرایش یا حذف آخرین دستورات Run :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]

و هر تغییری را كه دوست دارید بدهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 12

  بدون كلیك راست بر روی منوی Start :

به 2 زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]

و نام زیر كلید Shell را به Shell.old تغییر دهید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 13

 برداشتن علامت میان بر از آیكون ها(فلش كوچك در سمت چپ در پایین آیكون):

به 2 زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Inkfile]

[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]

و مقدار IsShortcut را حذف كنید.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 14

  تغییرعنوان مرورگر اینترنت:

مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض دارای عنوان Microsoft Internet Explorer است. برای تغییر آن به زیر كلید زیر بروید:ِ

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

و یك مقدار رشتهای به نام Window Title بسازید و به آن هر عبارتی را كه دوست دارید , بدهید.

نظر یادتون نره

--------------------------------------------------------------------------------